Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları

Önemli Tarihler

Özet ve CV gönderimi için son gün: 30 Haziran 2020

Sunumlar için 20 dakikalık süre ile 10 dakikalık tartışma için zaman ayrılmıştır. 250 kelimelik Türkçe ve 250 kelimelik İngilizce özetlerle birlikte CV’lerinizi irtibat e-mailimize gönderebilirsiniz. Özetlerin altında 3-5 anahtar kelime ve 2-5 referans olmalıdır.

İrtibat e-maili: benanlatilari@medeniyet.edu.tr

Kabul edilen tebliğlerin duyurulması: 30 Eylül 2020

Programın ilanı: 15 Ocak 2021