Ben-Anlatıları Araştırma Birimi

Kurullar

ONUR KURULU

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

Doç. Dr. Ekrem TAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdülhamit KIRMIZI, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Arif BİLGİN, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Barbara KELLNER-HEINKELE, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Cemal KAFADAR, Harvard University

Prof. Dr. Cornell H. FLEISCHER, The University of Chicago 

Prof. Dr. Claudia ULBRICH, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ, İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Philippe LEJEUNE, Université Paris-Nord

Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Şükran FAZLIOĞLU, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Turhan KAÇAR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel ÇELİK, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı NİYAZİOĞLU, University of Oxford

Doç. Dr. Dana SAJDI, Boston College

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU, Düzenleme Kurulu Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus UĞUR, Marmara Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Şaban BIYIKLI, Marmara Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman ATÇIL, Sabancı Üniversitesi

SEKRETARYA

Arş. Gör. Dr. Semra ÇÖREKÇİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet ARIKAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Arş. Gör. Ayşe Güher GÜLAÇAR, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Özlem KUMBAR, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tuğba YAPICI, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Emre EKEN, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi  

Esra ÇON YILMAZ, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yasemin ÇELİK, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi