Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları

Kurullar

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet ARIKAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Arş. Gör. Semra ÇÖREKÇİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Özlem ÖZDEMİR KUMBAR, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tuğba YAPICI, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Güher GÜLAÇAR, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Emre EKEN, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Esra ÇON YILMAZ, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Burak Muhsin AKIN, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Büşra DAĞITICI, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Esma VATANSEVER, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi