Ben-Anlatıları Araştırma Birimi

Değerli katılımcılarımız,

15-17 Haziran 2022 tarihinde, TÜBİTAK, İSTEV, Eyüpsultan Belediyesi ve Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştireceğimiz Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Sempozyumu Programı hazır.

Not: Sempozyum katılıma açıktır, kayıt şartı aranmamaktadır

NOT: Sayın katılımcı, bazı hocalarımızın programına uydurabilmek adına programda çok küçük revizeler yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Lütfen programımızın son halini ekte inceleyiniz. 

Program akışı için lütfen görsele tıklayınız! 

        

  

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 15-17 Haziran 2022

İrtibat e-maili: benanlatilari@medeniyet.edu.tr

           

OSMANLI LİTERATÜRÜNDE BEN-ANLATILARI SEMPOZYUMU

2021’de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Ben-Anlatıları Araştırmaları Birimi ortaklığında, TÜBİTAK sponsorluğunda “Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları” ismiyle bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyumda eldeki malzemenin bir envanterinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Özellikle Tanzimat öncesi döneme ait metinlerin sunumu öğütlenmektedir. Sunumlara esas teşkil edecek metin/metinler Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça ya da Osmanlı topraklarında konuşulan-yazılan diğer dillerden seçilebilir. Temel odak ise Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinler olacaktır.

Doğu-İslam toplumlarında otobiyografik malzemenin kıtlığına dair, öteden beri yaygın bir kanaat vardır. Özellikle Tanzimat’tan önce Osmanlı toplumunda da kişilerin kendilerinden bahsettikleri, hatırat, günlük, otobiyografi, tercümeihâl gibi malzemenin nadirliğinden bahsedilir. Son dönemde, bu alanda gerçekleşen çalışmalar durumun pek de böyle olmadığını göstermiştir.

Osmanlı sahasında ben-anlatıları kategorisine girebilecek, bazıları son derece kritik, kimi metinlerin esasen bilindiği ancak kaynak değeri üzerinde bizzat durulmayıp salt bilgi alma amaçlı işlendiklerinden yahut dünyada bu sahadaki çalışmalar takip edilmeyip uluslararası tartışmalar ile entegrasyon imkanı ıskalandığından, bahse konu el altındaki hazır malzemeye dair bir farkındalık geliştirilemediği düşünülmektedir. Bizim sempozyumumuz, halihazırda bilinen metinlere ben-anlatıları anlamında bir farkındalık geliştirebilir ve bilinmeyen, yeni tespit edilmiş/edilecek bazı metinleri kamuoyuna tanıtabilirse misyonunu yerine getirmiş olacaktır.

Birincil amacımız, herhangi bir metinde var olan otobiyografik unsurları, bir metnin derkenarındaki yazarın kendisine ait verileri ortaya çıkarmak değil, doğrudan ben-anlatısı kapsamında değerlendirilebilecek müstakil eserlere odaklanmaktır. Zira, biraz dikkatli bir inceleme ile vakanüvis tarihlerinde dahi otobiyografik unsurlar bulunabilir. Seyahatnameler bile kimi tarihçilere göre ben-anlatısı kapsamına sokulabilir.