Ben-Anlatıları Araştırma Birimi

Literatür

 • Derin TERZİOĞLU, “Man in the image of God in the image of the times: Sufi Self-Narratives and the diary of Niyazi-i Misri (1618-94)”, Studia Islamica, S. 94 (2002). s. 139-165.
 • Cemal KAFADAR, Ben ve başkaları: On yedinci yüzyıl İstanbulu’nda bir dervişin güncesi ve Osmanlı edebiyatında birinci ağızdan anlatılar. Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken (3. baskı, s. 39-71). İstanbul: Metis 2010.
 • Selim KARAHASANOĞLU, "Ben-Anlatıları: Tarihsel Kaynak Olarak İmkânları, Sınırları", Turkish History Education Journal (TUHED), 8 (1) (Spring, 2019): 211-230.

​   Makaleye erişim için tıklayınız https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/721031

 • Selim KARAHASANOĞLU, "Ben-Anlatıları", Tarih Bilimi ve Metodolojisi, (1. baskı, s. 280-284). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık 2019.

​       Makaleye erişim için tıklayınız​ /documents/benanlatilari/s-karahasanoglu-tarih-metodolojisi-ben-anlatilari.pdf

 • Selim KARAHASANOĞLU, “Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Çalıştayı Üzerine Rapor”, Toplumsal Tarih, (Ağustos, 2020): 8-11.

         Metne erişim için linke tıklayınız /documents/benanlatilari/toplumsal-tarih-olba-11-13-mart-2020-calistay-raporu.pdf

 • Selim KARAHASANOĞLU, "Learning from Past Mistakes and Living a Better Life: Report on the Workshop in Istanbul on “Ottoman Ego-Documents", Review of Middle East Studies, Volume 54 (2021): 294-302.

         Makaleye erişim için linke tıklayınız /documents/benanlatilari/selim-karahasanoglu-learning-from-past-mistakes-and-living-a-better-life-report-on-the-workshop-in-istanbul-on-ottoman-ego-documents-romes-1.pdf

 • Selim KARAHASANOĞLU, "Ottoman Ego-Documents: State of the Art", International Journal of Middle East Studies, vol. 53, issue 2, (2021): 301-308.

         Makaleye erişim için linke tıklayınız /documents/benanlatilari/selim-karahasanoglu-2021-ottoman-ego-documents-state-of-the-art-international-journal-of-middle-east-studies-53-301-308.pdf

 • Semra ÇÖREKÇİ, "The Dream Diary of an Ottoman Governor: Kulakzade Mahmud Pasha's Dusnama",International Journal of Middle East Studies, vol. 53, issue 2, (2021):331-335.

         Makaleye erişim için linke tıklayınız /documents/benanlatilari/semra-corekci-the-dream-diary-of-an-ottoman-governor-kulakzade-mahmud-pashas-dusnama-ijofmes-53-2.pdf

 • Syraiya FAROQHİ, "Aziz Nesin about Himself and His Parents: Poor People in Istanbul during the Late Ottoman Per iod", International Journal of Middle East Studies, vol. 53, issue 2, (2021): 337-343. doi:10.1017/S0020743821000404

 • R. Aslıhan AKSOY-SHERIDAN, "Nostalgia of a Frustrated Ottoman Subject: Reading Osman Agha of Timișoara’s Memoirs as Self-Narrative", International Journal of Middle East Studies, vol. 53, issue 2, (2021): 323–330. doi:10.1017/S0020743821000386

 • İlker Evrim BİNBAŞ, "Autobiographies and Weak Ties: Saʾin al-Din Turka’s Self-Narratives", International Journal of Middle East Studies, vol. 53, issue 2, (2021): 309–313. doi:10.1017/S0020743821000362

 • A. Tunç ŞEN, "The Emotional Universe of Insecure Scholars in the Early Modern Ottoman Hierarchy of Learning", International Journal of Middle East Studies, vol. 53, issue 2, (2021): 315-321. doi:10.1017/S0020743821000374