Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları

Literatür

  • Cemal KAFADAR, Ben ve başkaları: On yedinci yüzyıl İstanbulu’nda bir dervişin güncesi ve Osmanlı edebiyatında birinci ağızdan anlatılar. Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken (3. baskı, s. 39-71). İstanbul: Metis 2010.

  • Derin TERZİOĞLU, “Man in the image of God in the image of the times: Sufi Self-Narratives and the diary of Niyazi-i Misri (1618-94)”, Studia Islamica, S. 94 (2002). s. 139-165.

  • Selim KARAHASANOĞLU, "Ben-Anlatıları: Tarihsel Kaynak Olarak İmkânları, Sınırları", Turkish History Education Journal (TUHED), 8 (1) (Spring, 2019): 211-230.

​       Makale için linke tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/721031