Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları

Kurullar

ONUR KURULU

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU, Atatürk Yüksek Kurumu Başkan Vekili/Türk Tarih Kurumu Başkan Vekili

Doç. Dr. Faruk BAL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri

Songül KOÇ, İSTEV Vakfı Başkanı

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Arif BİLGİN, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Barbara KELLNER-HEINKELE, Freie Universitaet Berlin

Prof. Dr. Cemal KAFADAR, Harvard University

Prof. Dr. Cornell H. FLEISCHER, The University of Chicago 

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ, İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Turhan KAÇAR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel ÇELİK, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Dana SAJDI, Boston College

Doç. Dr. Şükran FAZLIOĞLU, Marmara Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet ARIKAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Arş. Gör. Semra ÇÖREKÇİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Özlem ÖZDEMİR KUMBAR, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tuğba YAPICI, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Güher GÜLAÇAR, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Emre EKEN, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Esra ÇON YILMAZ, Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Burak Muhsin AKIN, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Büşra DAĞITICI, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Esma VATANSEVER, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi