Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları

2021’de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Ben-Anlatıları Araştırmaları Birimi ortaklığında “Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları” ismiyle bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyumda eldeki malzemenin bir envanterinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Özellikle Tanzimat öncesi döneme ait metinlerin sunumu öğütlenmektedir. Sunumlara esas teşkil edecek metin/metinler Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça ya da Osmanlı topraklarında konuşulan-yazılan diğer dillerden seçilebilir. Temel odak ise Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinler olacaktır.

Birincil amacımız, herhangi bir metinde var olan otobiyografik unsurları, bir metnin derkenarındaki yazarın kendisine ait verileri ortaya çıkarmak değil, doğrudan ben-anlatısı kapsamında değerlendirilebilecek müstakil eserlere odaklanmaktır. Zira, biraz dikkatli bir inceleme ile vakanüvis tarihlerinde dahi otobiyografik unsurlar bulunabilir. Seyahatnameler bile kimi tarihçilere göre ben-anlatısı kapsamına sokulabilir. Bizim sempozyumumuz için tebliğ gönderecek potansiyel katılımcılardan isteğimiz, günlük, hatırat, otobiyografi, tercümeihâl gibi ben-anlatısı kapsamında değerlendirilmesi hususunda bir şüphe bulunmayacak ve kavramı anlamsızlaştıracak düzeyde genişletmeye meydan vermeyecek metinlere odaklanan özetler ile müracaat etmeleridir.

Sunumlar için 20 dakikalık süre ile 10 dakikalık tartışma için zaman ayrılmıştır. 250 kelimelik Türkçe ve 250 kelimelik İngilizce özetlerle birlikte CV’lerinizi irtibat e-mailimize gönderebilirsiniz. Özetlerin altında 3-5 anahtar kelime ve 2-5 referans olmalıdır. 

İrtibat e-mailibenanlatilari@medeniyet.edu.tr

ÖNEMLİ NOT: 

Pandemi nedeniyle özet göndermek için belirlenen son tarih 31 Temmuz 2020 olarak güncellenmiştir.

Lütfen detaylı bilgi için görsele tıklayınız